Otisk

E/D/E

Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
EDE Platz 1
42389 Wuppertal

Telefon:  +49 202 6096-0
E-Mail: webkontakt@ede.de

Jednatel

Dr. Andreas Trautwein (předseda představenstva)
Dr. Christoph Grote
Peter Jüngst
Joachim Hiemeyer
Marco Statt
Bettina Jakobi

Obchodní rejstřík

B 3215 · list 1/1962 Obvodní
soud Wuppertal

GLN 43 17784 00000 0
DIČ DE 121013829

Reg. Č. WEEE DE 40635104

Orgán pro smírčí řízení o stížnostech spotřebitelů

Nebudeme se účastnit řízení pro urovnání sporů před orgánem pro smírčí řízení a ani nemáme povinnost se ho účastnit.

Upozornění

Všechny údaje a zobrazení na této webové stránce jsme sestavili s co největší pečlivostí. Za správnost a úplnost údajů ovšem nepřebíráme záruku.

To platí i pro odkazy, na které tato webová stránka odkazuje. E/D/E neručí za přímé nebo nepřímé škody, včetně ušlého zisku, které vzniknou na základě informací uvedených na této webové stránce.