Afdruk

E/D/E

Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
EDE Platz 1
42389 Wuppertal

Telefoon:  +49 202 6096-0
E-Mail: webkontakt@ede.de

CEO

Dr. Andreas Trautwein (voorzitter van de Raad van Bestuur)
Dr. Christoph Grote
Peter Jüngst
Joachim Hiemeyer
Marco Statt
Bettina Jakobi

Handelsregister

B 3215 – Blad 1/1962 Wuppertal
Kantongerecht

GLN 43 17784 00000 0
BTW-nummer DE 121013829

WEEE-reg. Nr. DE 40635104

Arbitragecommissie voor consumentenzaken

Wij nemen niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten en zijn daartoe ook niet verplicht.

Opmerking

Alle informatie en afbeeldingen op deze website worden door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie Dit geldt ook voor alle links waarnaar deze website verwijst. E/D/E is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief winstderving, als gevolg van op deze website verstrekte informatie.