Stopka redakcyjna

E/D/E

Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
EDE Platz 1
42389 Wuppertal

Telefon:  +49 202 6096-0
E-Mail: webkontakt@ede.de

Dyrektor Zarządzający

Dr. Andreas Trautwein (Przewodniczący Zarządu)
Dr. Christoph Grote
Peter Jüngst
Joachim Hiemeyer
Marco Statt
Bettina Jakobi

Rejestr handlowy

B 3215 · Blatt 1/1962
Amtsgericht Wuppertal

GLN 43 17784 00000 0
Nr ident. podatkowej DE 121013829

WEEE-Reg.-Nr. DE 40635104

Sąd Polubowny dla Konsumentów

Nie uczestniczymy w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed Sądem Polubownym dla Konsumentów i nie jesteśmy do tego zobowiązani.

Uwaga

Wszystkie informacje i prezentacje na tej stronie zostały przez nas opracowane z największą starannością. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za poprawność i kompletność informacji.